Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 24 بهمن 1390

تأمین 40 درصد نیاز شیر کهگیلویه و بویراحمد توسط عشایر.

مدیر کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: افزون بر 40 درصد نیاز شیر کهگیلویه و بویراحمد توسط عشایر تأمین می شود. ( فرهنگ جنوب / 23 بهمن 1390 )