Skip to Content

استان در لابه لای مطبوعات - 24 بهمن 1390

استان در لابه لای مطبوعات - 24 بهمن 1390


52 هزار بازرسی از بازارهای کهگیلویه و بویراحمد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد از انجام 52 هزار و 318 فقره بازرسی از سطح بازارهای این استان خبر داد. ( فرهنگ جنوب / 23 بهمن 1390 )