Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 23 بهمن 1390

دشمن از حضور بصیرت مندانه مردم در انتخابات می هراسد.

مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد دشمن همواره از حضور بصیرت مندانه مردم در انتخابات هراسان بوده چرا که هوشیاری مردم آنها را در پیشبرد اهدافشان ناکام می کند. ( روزنامه امید مردم 23بهمن 1390)