Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 19 بهمن 1390

رضایتمندی مردم از عملکرد ناجا ، بزرگترین سرمایه برای پلیس است.

رئیس پلیس کهگیلویه و بویراحمد گفت: هدف افزایش رضایتمندی مردم از عملکرد نیروی انتظامی از طریق آموزش مهارت ها و توانمندی های حرفه ای رفتاری و ارتباطی کارکنان است. (روزنامه ابتکار/ 19 بهمن 1390 )