Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 19 بهمن 1390

استان در لابه لای مطبوعات - 19 بهمن 1390


کودکان خیابانی ، نیازمند چتر حمایت.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد : از عوامل موثر در مهار این پدیده تشدید حساسیت بیش از پیس مسئولان و نهاد های متولی از خانواده های آسیب پذیر و افزایش میزان کمک هزینه ای ، آموزش مهارت های زندگی و ایجاد شغل و مراکز آموزشی فنی و حرفه ای برای برخی از اعضای این خانواده ها و تدوین قوانین مناسب برای حمایت از این کودکان به ویژه از سوی نهاد های حمایتی و سازمان کار و امور اجتماعی است. ( روزنامه ایران زمین / 19 بهمن 1390 )