Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 17 بهمن 1390

19 هزار و 125 نفر برای وام اشتغال خانگی در استان ثبت نام کردند.

مدیر کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد از ثبت نام 19 هزار و 125 نفر برای دریافت وام اشتغال خانگی در استان خبر داد و افزود : برای 10 هزار و 826 نفر از این تعداد مجوز پرداخت وام اشتغال خانگی صادر شده است. ( روزنامه امید مردم / 17 بهمن 1390 )