Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 17 بهمن 1390

کمبود کتابخوان در کهگیلویه و بویراحمد داریم نه کتابخانه.

مدیر کل کتابخانه های کهگیلویه و بویراحمد گفت: کتابخانه های خوب و مجهز به کتاب های روز در این استان داریم و مشکل عمده کمبود کتابخوان است که باید با یک همت جمعی سعی در حل این نقصان کنیم. (روزنامه ابتکار / 17 بهمن 1390)