Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 17 بهمن 1390

استان در لابه لای مطبوعات - 17 بهمن 1390


بخشی از دبستان روستای سرتنگ جوکار مارگون بویراحمد در آتش سوخت.

بخشی از مدرسه ابتدایی روستای سرتنگ جوکار از توابع بخش مارگون شهرستان بویراحمد که معلم این مدرسه درد یکی از اتاق های آن سکونت داشت روز یکشنبه بر اثر بی احتیاطی معلم طعمه حریق شد. ( روزنامه امید مردم / 17 بهمن 1390 )