Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 16 بهمن 1390

هنرمندان حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد درخشیدند.

هنرمندان حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد حائز سه رتبه برتر در نخستین جشنواره هنری 1404 شدند.

در بخش عکس این جشنواره «اسحاق آقایی» و «موسی حیدر زاده» از هنرمندان عکاس حوزه هنری این استان حائز رتبه های برتر شدند. (روزنامه امید مردم / 16 بهمن 1390)