Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 15 بهمن 1390

بارش 140میلیمتر باران.

مدیر کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمداز بارش 140 میلیمتر باران طی هفته گذشته در یاسوج خبر داد و گفت : طی این مدت بیشترین بارش در شهر یاسوج گزارش شده است. (روزنامه امید مردم / 15 بهمن 1390 )