Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 15بهمن 1390

استان در لابه لای مطبوعات - 15بهمن 1390


دانشگاه های کهگیلویه و بویراحمد 600 عضو هیئت علمی دارند.

مدیر نظارت و ارزشیابی دانشگاه یاسوج با اشاره به لزوم برنامه ریزی و تعادل در ورودی و خروجی دانشگاه ها اظهار داشت باید علاوه بر فراهم کردن امکان تحصیل جوانان زمینه های ایجاد اشتغال را هم در نظر بگیریم تا این تعادل میان ورودی و خروجی و همچنین منطقی شدن تعداد فارغ التحصیلان بیکار حاصل شود. (روزنامه امید مردم / 15 بهمن 1390 )