Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 15بهمن 1390

استاندار کهگیلویه و بویراحمد: تا رفع کامل محرومیت در کهگیلویه و بویراحمد فاصله زیادی داریم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به خدمات بی بدیل نظام اسلامی گفت: تا رفع کامل محرومیت در کهگیلویه و بویراحمد فاصله زیادی داریم. اکبر نیکزاد اظهار داشت : اکنون نمود همه خدمات انقلاب اسلامی در دولت های نهم و دهم کاملا مشهود است و روی هر چیزی دست بگذاریم پیشرفت ها و کارهای انجام شده ملموس هستند. (روزنامه امید مردم / 15 بهمن 1390 )