Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 11 بهمن 1390

*شناسایی بیماری سل در کهگیلویه و بویراحمد با مشکل مواجه است.

رئیس مرکز بیماری های واگیر دار وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی افزود: این موضوع شاید به لحاظ بافت فرهنگی و عشایری منطقه ، عدم توجیه و آموزش مردم در این خصوص باشد. ( روزنامه ابتکار/ 11 بهمن 1390 )