Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 11 بهمن 1390

 

نشریات تخصصی زنان در استان فعال می شوند.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از رونمایی نخستین ماهنامه تخصصی بانوان و خانواده در استان خبر داد و افزود: برای نخستین بار در این استان نشریه ای به صورت تخصصی در حوزه زنان و خانواده منتشر می شود. ( روزنامه ابتکار/ 11 بهمن 1390 )