Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 11 بهمن 1390

*فرماندار بویراحمد خواستار شد؛ لزوم اجرایی شدن طرح های تخصصی بانوان بویراحمد.

فرماندار بویراحمد از مسئولان بانوان ادارات شهرستان بویراحمد خواست تا نسبت به تشکیل کمیته های مختلف در حوزه های بانوان اقدام و طرح های تخصصی خود را در این کمیته ها مطرح و اجرایی کنند. (روزنامه امید مردم / 11 بهمن 1390)