Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - 1 اسفند 1390

اجرای طرح پیک مهر از سوی کتابخانه های عمومی استان.

مدیر کل کتابخانه های عمومی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح پیک مهر در حدود 20 نقطه شهر یاسوج در هفته آینده خبر داد و گفت: این طرح از اوایل سال آینده نیز در بقیه شهر ها و حتی بخش های دیگر استان اجرا خود شد. (روزنامه ابتکار / 1 اسفند 1390 )