Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابه لای مطبوعات - ا اسفند 1390

استان در لابه لای مطبوعات - ا اسفند 1390


کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت های فرهنگی بی نظیری برخوردار است.

رئیس حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح ارتقای شاخص های فرهنگی از جمله برنامه های در دست اجرای دستگاه های فرهنگی استان به خصوص حوزه هنری است که برای تحقیق آن نیاز به همکاری هنرمندان می باشد. ( روزنامه امید مردم / 1 اسفند 1390 )