Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استان در لابلای روزنامه ها ( 21 خرداد 1390 )

* استاندار کهگیلویه و بویراحمد : زیلایی نیازمند تحول اساسی است. ( امید مردم 21 خرداد 90 )

* تقدیر امام جمعه چرام از مسکن و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد. ( ابتکار 21 خرداد 90 )

* تعداد مشترکین گاز استان از مرز 100 هزار گذشت. ( ابتکار 21 خرداد 90 )

* استاندارکهگیلویه و بویراحمد : زیلایی گنجینه ای از منابع ، ثروت و فرنگ اصیل و غنی استان است. ( ابتکار 21 خرداد 90 )