Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استاندار کهگیلویه وبویراحمد برای ماجرای طرح هایی که به تامین رفاه عشایرکمک می کند تاکید کرد .

استاندار کهگیلویه وبویراحمد برای ماجرای طرح هایی که به تامین رفاه عشایرکمک می کند تاکید کرد . خادمی در نشست ساماندهی عشایر استان :با بیان اینکه عشایرذخیره ای ارزشمند در کنارجوامع شهری و روستایی برای تعیین سرنوشت کشور است افزود :تلاش برای پاسخگویی به مطالبات عشایردر بخشهای مختلف از جمله رفاه و تامین معیشت یک ضرورت است . خادمی در حاشیه این نشست با بیان اینکه طرح های خوبی از جمله اسکان و پشتیبانی برای خدمات رسانی به عشایراستان اجراشده است .در این نشست همچنین علی پور مدیرکل امور عشایر استان هم با ادائه گزارش از وضعیت موجود عشایر و با بیان اینکه 12درصد جمعیت استان را عشایر تشکیل میدهد :از پایان طرح مطالعات توسعه مناطق عشایر خبرداد و افزود طراحی سایتهای اسکان ،طراحی شبکه تامین آب مطالعه امکان سنجی وتوسعه فعالیتها را ازمهمترین فعالیتهای این بخش عنوان کرد. بگفته وی بیش از 11 هزار خانوار عشایری با جمعیت بالغ بر70 هزار نفر در کهگیلویه وبویراحمد وجوددارد.منبع:خبرمرکز