Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

اسامی برندگان برنامه شونشینی

                              برندگان جایزه برنامه شو نشینی
 
 

 
                نام و نام خانوادگی                           شماره همراه
 
 
                سید علی منصوری                                   09170712
 
                زهرا جعفری گوشه                                    09374357     
               
                پرویز حبیبی اصل                                       09179202
 
                مهدی ویسی                                           09166149
 
                شریف پرواز                                              09175292
 
                بخشیان گنجه                                          09173055
 
                شاپور فریدونی                                         09176197
 
                شیروان بهادران                                         09171412
               
                امیر محمد صادقی                                     09362544
 
 
 
 
 
                             برندگان جایزه در برنامه شو نشینی
 

                نام و نام خانوادگی                           شماره همراه     
 
                داوود نادری                                              09361929
 
                سهراب غلامی                                         09172830
 
                فرخنده آرامشیان                                      09179043
 
                فاطمه حسینی                                        09172830
 
                علی التیامی نیا                                       09171592
 
                باقر پژهان                                                09174765