Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

از 4 هزار تن ذرت در استان خريد تضميني می شود

پيش بيني مي شود بيش از 4 هزار تن ذرت در استان خريد تضميني می شود.

مدير تعاون روستايي استان گفت: خريد تضميني ذرت از هفته گذشته آغاز شده است و تاكنون بيش از 200 تن ذرت خريداري شده است.

رستمي افزود: ذرت خريداري شده بايد رطوبت آن كمتر از 35 درصد باشد و كيلويي 276 تومان خريداري مي شود.

وي گفت: اين محصول در انبارها نگهداري و در موقع لزوم با شرايط مزايده به فروش مي رسد.