Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

ارایه خدمات مطلوب با وجود کمبودها مورد توجه تشکیلات قضایی است

رئیس دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ارایه خدمات مطلوب با وجود برخی کمبودها و نارسایی ها در این بخش مورد توجه تشکیلات قضایی است.

دکتر علی جمادی افزود: حدود 50 درصد پست های قضایی و 45 درصد پست های اداری تشکیلات قضایی استان خالی است با این وجود این سیستم در استان منشأ خدمات ارزنده ای به مردم است. (هفته نامه سپیده زاگرس)