رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۸

اذان - نمایش محتوای موسیقی

 

 

اذان

باز از گلدسته می رسد بانگ اذان

باغ همسایه گرفت باز انگار که جان

مادرم پنجره را رو به آن باغ گشود

بین گنجشک ها یه کم بی گمان هم همه بود

همه جا پر شده از صحبت راز و نیاز

پدرم گفت بیا که شده وقت نماز