Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

اختصاص81میلیارد تومان اعتبار عمرانی به استان

اختصاص81میلیارد تومان اعتبار عمرانی به استان


استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص 81 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از سوی سازمان مدیریت کشور به استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد وگفت:از این مبلغ به صورت تقریبی به هر شهرستان مبلغی داده شد که اعتبار شهرستان بویراحمد و دنا 31 میلیارد تومان، 28 میلیارد تومان به شهرستان کهگیلویه و 21 میلیارد تومان به شهرستان گچساران اختصاص داده شد.خادمی بیان کرد: توزیع اعتبارات استان را سازمان مدیریت کشور انجام داد که قرار شد استانداری و نمایندگان مردم استان در مجلس در جلساتی این مبلغ را به پروژه‌های کهگیلویه و بویراحمد اختصاص دهند. این مسئول ارشد اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: براساس تصمیم سازمان مدیریت کشور، 60 درصد این هزینه باید به پروژه‌های ملی استان، حدود 5 درصد به طرح‌های تربیت بدنی و مابقی اعتبار در یک پروژه جدید زیر یک میلیارد تومان هزینه شود. خادمی با بیان اینکه در سال 92 کل اعتبار تخصیص یافته به طرح‌های عمرانی استان 21 درصد بود، افزود: اعتبار عمرانی اختصاص داده شده به استان کهگیلویه و بویراحمد تا به امروز 30 درصد بوده که افزایش اعتبار عمرانی خوب و قابل توجه است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: این مقدار اعتبار در خیلی از پروژه‌های استان جا نمی‌شود که قرار شد طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مهم کهگیلویه و بویراحمد در اولویت قرار گیرد. وی تصریح کرد: جاده آبشار در شهرستان بویراحمد، اتصال جاده لنده به دهدشت، ورودی شهر سوق، جاده شهر سی‌سخت و پمپاژ آب در شهرستان دنا از جمله پروژه‌های ملی در اولویت برای اختصاص اعتبار است.منبع: خبرمرکز