Skip to Content

اختصاص بیش از3 میلیارد تومان به 13 مصلی استان

اختصاص بیش از3 میلیارد تومان به 13 مصلی استان


استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص 3 میلیارد و 300میلیون تومان به 13 مصلی این استان خبرداد خادمی با بیان اینکه برای ساخت وتوسعه این تعداد مصلی تاکنون بیش از15 میلیارد تومان هزینه شده گفت:برای تکمیل این تعداد، به17 میلیارد تومان دیگراعتبار نیاز است وی گفت:مساحت این تعداد مصلی درمجموع12 هزار و 600 مترمربع است.منبع:خبرمرکز