جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

اجرای طرح پایلوت ارتقاء باسوادی در کهگیلویه - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای طرح پایلوت ارتقاء باسوادی در کهگیلویه

منبع واحد خبر شبکه دنا

اجرای طرح پایلوت ارتقاء باسوادی در کهگیلویه

طرح پایلوت ارتقاء باسوادی در شهرستان کهگیلویه اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد،مدیرکل آموزش وپرورش استان گفت: با توجه به رقم 88 و 2 دهم درصدی برای باسوادی در کهگیلویه به عنوان پایین ترین میزان در استان این طرح در دوره 4ساله و با پیش بینی سالانه 1درصد افزایش باسوادی اجرا می شود.هادی زارع پور در هشتمین شورای آموزش وپرورش وسومین شورای پشتیبانی سوادآموزی استان افزود: این برنامه با تدوین طرح واجرای آن با مشارکت فرمانداری،بخشداران ودهیاران وشناسایی اسمی بی سوادان اجرا می شود.وی اضافه کرد: افزایش سرانه سوادآموزی،شناسایی اسمی بی سوادان و پرداخت پاداش به موقع سوادآموزان از مهمترین برنامه های اجرایی برای ارتقاء میزان باسوادی در کهگیلویه وبویراحمد است.مدیرکل آموزش وپرورش استان ادامه داد:در سال گذشته 180کودک 6تا10ساله بازمانده از تحصیل شناسایی وجذب شده و500نفر نیز به دلیل بیماری،مهاجرت،اختلالات ذهنی و یا بد سرپرست بودن جذب نشده اند.وی گفت: شناسایی اسمی با جستجوی فردی بی سوادان وهمچنین برگزاری دوره آموزشی خانواده ومشاوره برای خانواده ها ومشارکت علوم پزشکی ودانشگاه فرهنگیان برای دسترسی اسمی از مهمترین برنامه های جذب این بازماندگان از تحصیل است.هادی زارع پور ادامه داد: ادارات،نهادها ودستگاههای اجرایی می توانند آموزشهای خود برای مخاطبان را از طریق مراکز یادگیری محلی اجرایی کنند.وی افزود: در این مراکز بیش از 40مهارت زندگی-اجتماعی وحقوق شهروندی آموزش داده می شود.استاندار کهگیلویه وبویراحمد هم گفت: ضرورت دارد برنامه ریزی مدون برای شناسایی وجذب کودکان بازمانده از تحصیل انجام شوند.احمدی افزود: مشارکت ادارات ودستگاههای اجرایی در استفاده از مراکز یادگیری محلی براساس مدل وبرنامه ریزی باید اجرایی شود.وی گفت: با توجه به اینکه میزان باسوادی استان نسبت به میانگین کشور 2درصد کمتر است ضرورت دارد سوادآموزی به عنوان فرهنگی جامعه پذیر به نیاز تبدیل واین میزان با مشارکت همگانی ارتقاء یابد.استاندار کهگیلویه وبویراحمد با بیان اینکه تمام تلاش برای انسداد و ورودی بی سوادی انجام شود ادامه داد: طرح پایلوت در کهگیلویه باید به عنوان الگو در دیگر مناطق انجام شود.معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان هم گفت: براساس سرشماری سال95میزان باسوادی استان92و7دهم درصد است که از میانگین کشور2درصد کمتر است.سیدحمدالله خواهش نیک افزود: امسال 8مرکز یادگیری محلی به مراکز موجود اضافه وتعداد مراکز یادگیری محلی به 16مرکز افزایش یافت.رئیس آموزش وپرورش دهدشت هم گفت: براساس مصوبه اجرایی طرح پایلوت بی سوادانی که در سالجاری باسواد شوند در اردوهای زیارتی وسیاحتی شرکت داده می شوند.علی پورکپور افزود: همچنین برنامه های مهارت آموزی مورد علاقه سوادآموزان برای آنها در مراکز یادگیری محلی آموزش ارائه می شود.