جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

اجرای طرح های نوین آبیاری در مزارع شهرستان باشت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اجرای طرح های نوین آبیاری در مزارع شهرستان باشت

اجرای طرح های نوین آبیاری در مزارع شهرستان باشت

مدت: 1:31