رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی، مزرعه پرورش بلدرچین - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی، مزرعه پرورش بلدرچین

/documents/697826/358640059/8%20belderchin.mp4