Skip to Content

آثارتاریخی کشف شده دوره اشکانیان در مهریان یاسوج

آثارتاریخی کشف شده دوره اشکانیان در مهریان یاسوج


مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کهگیلویه وبویراحمد گفت: بر اساس یافته های اولیه باستان شناسی آثار تاریخی کشف شده در منطقه تحقیقات مهریان یاسوج مربوط به 220 سال قبل از میلاد و دوره اشکانیان بوده است.محمود باقری در نشست خبری افزود: تاکنون سه کوزه سفالی مربوط به دوره اشکانیان در این منطقه تاریخی کشف شده و کاوشگران همچنان در حال کشف آثار و یافته های بیشتری هستند. وی با بیان اینکه کوزه های کشف شده خالی ازهرگونه شی تاریخی دیگری بوده است، افزود: گمانه زنی های مختلفی در مورد فرایند شناسایی این منطقه تاریخی وجود دارد. باقری اظهار کرد: دو احتمال قوی شامل وجود یک شهرک و فضایی زیرزمینی و محلی برای امنیت جنگجویان و نیز وجود یک قنات (کاریز) در این منطقه وجود دارد که البته باید کاوش های بیشتر و دقیق تری در مورد هر یک از آنها انجام شود. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه وبویراحمد با تشریح جزئیاتی از منطقه تاریخی و در حال کاوش مهریان یاسوج افزود: یک فضای مرکزی و وجود برخی کانال ها و راهروهای باریک به طول حدود 30 متری همراه با وجود کوزه های سفالی تا حدود زیادی توجه کاوشگران را به خود جلب کرده است. باقری با بیان اینکه مکاتبات و هماهنگی های لازم با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نیز با دستگاه های امنیتی و انتظامی در زمینه کشف و احیای منطقه تاریخی مهریان انجام شده ، افزود: هم اکنون تدابیر ویژه امنیتی در این منطقه پیش بینی شده است. وی با اشاره به آثار کشف شده در منزل شخصی ومنطقه مسکونی مهریان یادآور شد: در صورت ایجاد سایت تاریخی و قابلیت توسعه ان به یک منطقه گردشگری و همچنین لزوم فنس کشی و حصارکشی آن باید تدابیر و تمهیدات لازم نیز برای خرید املاک و رضایت مردم صورت گیرد. کارگران ساختمانی یک منزل مسکونی درمنطقه مهریان یاسوج در حین حفر چاه به مقداری اشیای تاریخی برخورد کردند که با اطلاع رسانی آنها،اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد به محض اطلاع عملیات کاوشگری و باستان شناسی را در این منطقه آغاز کرد.منبع: خبرمرکز