Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

آب معدنی؟ً!

آیا می دانید به چه دلیلی گفته می شودکه مصرف دائم آب معدنی خطرناک است ؟
 
 
با وجود املاح معدنی موجود در آبهای معدنی كارشناسان مصرف دائمی این نوع آب را مناسب
نمی دانند.در برخی موارد به ویژه برای افرادی كه در نواحی كلیه، مثانه و مجاری گوناگون بدن مستعد سنگ سازی هستند مصرف دائمی آب معدنی توصیه نمی شود زیرا سنگ سازی بدن به دلیل غلظت املاح تسریع می شود.
همانطور كه كمبود آب در بدن مشكلات خاصی از جمله سردرد- خستگی و نبود تمركز ایجاد می كند، مصرف آب غیرمناسب نیزمی تواند موجب بروز مشكلاتی شود.
بنابر همین گزارش انجمن تغذیه بریتانیا اعلام كرد آب معدنی داری املاح فراوان است امااستانداردهای خاص خود را دارد كه درهر كشور متفاوت است و در صورت عدم رعایت این استانداردها توسط شركتهای تولید وبسته بندی كننده نمی توان از سلامت آن اطمینان پیداكرد.
هم چنین باید توجه داشت كه در آب لوله كشی هم برخی املاح وجود دارد كه میزان آن كمتر است. برای مثال در هر لیتر آب لوله كشی در حدود 2 میلی لیتر فلوراید وجود دارد و چنانچه بخواهید فلوراید بیشتری مصرف نمایید می توانید آنرا از طریق مصرف نمك، برخی از محصولات لبنی و مواد دیگر تامین كرد.
اما مشكل اینجاست كه برخی افراد تصور می كنند مصرف دائمی آب معدنی بهتر است درصورتی كه میزان دقیق املاح موجود دراین گونه آبها مشخص نیست و ممكن است سودجویی هایی رخ دهد. ونسبت این مواد درماركهای تولیدی گوناگون مختلف است. زیرا حتی سرچشمه های آنان هم با یكدیگر متفاوت است و امكان دارد در نقاط كوهستانی مختلف املاح بیشتر یا كمتر باشند.كارشناسان مصرف آب معدنی را در برخی شرایط به ویژه در هنگامی كه ازكیفیت آب مطمئن نیستید و در سفر توصیه می كنند

برگرفته از سایت میهن سلامت