Skip to Content

آب مادوان، چیتاب و پاتاوه شهری می شود

آب مادوان، چیتاب و پاتاوه شهری می شود


رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با ارتقا و جدایی از آب و فاضلاب روستای، آب مناطق مادوان، چیتاب و پاتاوه شهری می شود. علی جان صادق پور از تحول مدیریت آب دو شهر چیتاب و پاتاوه و الحاق به حوزه آبفای شهری بویراحمد خبر داد. ( روزنامه ابتکار / 9 اردیبهشت 1391)