Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

آبرسانی به 15هزارهکتارزمین کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد

آبرسانی به 15هزارهکتارزمین کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد


معاون آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح آبرسانی به 15 هزار و 200 هکتار از زمین های کشاورزی این استان در حال اجراست.

علی داوودی گفت: آب رسانی به پنج هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی دشت لیشترو پنج هزار هکتار از زمین های کشاورزی دهدشت غربی مهمترین این طرح هاست. وی طرح انتقال آب کشاورزی به سه هزار و 500 هکتار از زمین های کشاورزی دشت امامزاده جعفر (ع)، آبرسانی به 700 هکتار از اراضی کشاورزی دژسلیمان و طرح آبرسانی به شهر لیکک از دیگر طرح های بزرگ در حال اجرای کهگیلویه و بویراحمد است. معاون آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد میزان پیشرفت فیزیکی این طرح ها را 25 تا 90 در صد برآورد کرد. داوودی از در حال اجرا بودن 50 طرح آبرسانی کوچک که عمدتا در مرحله طرح مطالعاتی هستند در این استان خبر داد. وی میزان اعتبار تصویب شده برای این طرح ها در سال 92 را 114 میلیارد تومان برآورد کرد و ابراز کرد: طرح های بزرگ در حال اجرای کهگیلویه و بویراحمد به دلیل ملی بودن هیچ مشکل اعتباری ندارند و اعتبار بر اساس میزان پبشرفت جذب می شود. داوودی ابراز کرد: بهره برداری از این طرح ها نقش اثرگذاری در ایجاد توسعه پایدار و افزایش تولیدات کشاورزی دارد.

 

 

منبع: خبر مرکز