سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

۳۵درصد ازتعهدات اشتغال پایدار روستایی انجام شده است - نمایش محتوای موسیقی

 

 

۳۵درصد ازتعهدات اشتغال پایدار روستایی انجام شده است

منبع واحدخبرشبکه دنا

۳۵درصد ازتعهدات اشتغال پایدار روستایی انجام شده است

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: درشش ماه اول ۹۵بیش از ۳۵درصد از تعهدات اشتغال پایدار روستایی انجام شده است.

پژمان نیک اقبالی در جلسه پروژه ارتقا تولید وتوسعه اشتغال پایدارروستایی افزود: ایجاد اشتغال پایدار در روستاها از جمله برنامه هایی است که درچارچوب اقتصاد مقاومتی انجام می شود.معاون عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد بیان کرد: باتوجه به ظرفیت و توان دستگاه های استان، سهم برش استانی هر دستگاه در جهت ایجاد اشتغال پایدار در روستاها مشخص وروند کار با سرعت مناسبی در حال انجام است.وی با اشاره به اهمییت گستردگی ارائه خدمات ابراز کرد: گستردگی خدمات در روستاها باعث کاهش هزینه و ارائه هرچه بهتر ومطلوب تر خدمات می شود.معاون عمرانی استاندار گفت: لازم است ارسال گزارشات وآمارها به صورت مستمر ودقیق انجام شود تا از افت شاخص استان نسبت به کشور جلوگیری شود.