سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

کیفی سازی خدمات درمانی الویت بهداشت و درمان - نمایش محتوای موسیقی

 

 

کیفی سازی خدمات درمانی الویت بهداشت و درمان

رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: ارتقای کمی و کیفی خدمات درمانی رویکرد اصلی بخش بهداشت و درمان کهگیلویه و بویراحمد است. رضا چمن در بازدید از روند اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان شهید رجایی شهر دوگنبدان افزود: کاهش هزینه های بیمارستانی در بیمارستان های دولتی نقش اثرگذاری در ارتقای شاخص سلامت و افزایش امید به زندگی مردم این استان دارد. وی با اشاره به شروع طرح تحول نظام سلامت درپنج بیمارستان دولتی کهگیلویه و بویراحمد از 15 خرداد تصریح کرد: این طرح بیانگر توجه دولت به اهمیت بخش درمان است. رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: اختصاص 60 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل بیمارستان در حال ساخت کوی کارکنان دولت شهردوگنبدان، پیشرفت 75 در صدی بیمارستان نفت شهردوگنبدان، راه اندازی بخش آی سی یو نوزادان بیمارستان شهید رجایی شهر دوگنبدان و شروع عملیات اجرایی بخش سوختگی این بیمارستان چشم انداز بخش سلامت این شهرستان را مثبت و امید بخش ارزیابی کرد.منبع:خبرمرکز