سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

کتابخانه های عمومی استان بالاتر از میانگین کشوری - نمایش محتوای موسیقی

 

 

کتابخانه های عمومی استان بالاتر از میانگین کشوری

مدیرکل کتابخانه های استان گفت کتابخانه های عمومی این استان در4 شاخص سرانه کتاب، اعضا، کتابخانه و فضا بالاتر از میانگین کشوری استمدیرکل کتابخانه های استان گفت کتابخانه های عمومی این استان در4 شاخص سرانه کتاب، اعضا، کتابخانه و فضا بالاتر از میانگین کشوری است
قربانی در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گچساران این شاخص ها را سرانه کتب / تعداد اعضا /کتابخانه و فضا اعلام ک و افزود هم اکنون 61باب کتابخانه در استان فعال است
رحیمی فرماندار شهرستان گچساران نیز گفت ترویج فرهنگ کتابوانی ومطالعه کار یک هاد یا اداره نیست و تمام دستگاههای اجرایی در زمینه گسترش فرهنگ مطالعه با نهاد کتابخانه ها همکاری کنند