جهش تولید | جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان - نمایش محتوای موسیقی

 

 

پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان

منبع واحدخبرشبکه دنا

پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان

283 میلیارد ریال از مطالبات فرهنگیان کهگیلویه وبویراحمد پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز کهگیلویه و بویراحمد، معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش استان گفت:این رقم شامل 256میلیارد ریال مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال94،هزینه مرخصی کارکنان به میزان19میلیارد ریال مربوط به سالهای 93و94وهزینه فوت و ازدوج سال 92به میزان 8میلیارد ریال است.اردشیر یاری افزود: هزینه برون سپاری برخی فعالیتها و ازدواج وفوت سالهای 93هم به زودی پرداخت می شود.