جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹

واکسینه شدن4192راس دام علیه بیماری تب مالت درکهگیلویه - نمایش محتوای موسیقی

 

 

واکسینه شدن4192راس دام علیه بیماری تب مالت درکهگیلویه

رییس دامپزشکی کهگیلویه گفت: در راستای مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان ودام چهارهزارو 192 راس دام از ابتدای سال جاری تاکنون علیه بیماری تب مالت در این شهرستان واکسنه شدند.

حسن عبدالی افزود: دراین مدت از هشت هزارو 433 مورد گوسفند و بز علیه بیماری بروسلوز نیز خونگیری شده اند.وی با اشاره به تست یکهزارو 445 راس گوسفند علیه بیماری سل اظهارکرد: 20 هزار راس دام برای مبارزه با انگلهای خارجی نیز واکسینه شدند.عبدالی با بیان یک کشتارگاه نیمه صنعتی در سطح شهرستان تصریح کرد: 680 کیلوگرم گوشت بز و 184 کیلوگرم گوشت گاو نیز در این راستا ضبط و معدوم شد.وی تعداد دامهای سبک شهرستان را بیش از 466 هزار راس ودام سبک را 21 هزار راس اعلام کرد.منبع: خبرمرکز