سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی ازفنی همه ی پروژه های استان - نمایش محتوای موسیقی

 

 

نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی ازفنی همه ی پروژه های استان

منبع واحدخبرشبکه دنا

نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی ازفنی همه ی پروژه های استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از نظارت فنی همه ی پروژه هایی که بمنظور استفاده ی عمومی احداث میشوند خبر داد.

نوروزی در حاشیه ی اولین نشست شورای فنی در سال جاری با بیان اینکه این شورا پیشنهاد خود را مبنی بر نظارت فنی بر همه ی پروزه ها اعم از پروژه های دولتی یا خصوصی مشروط به اینکه مصرف عمومی داشته باشد به سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور ارائه داده است افزود :این تصمیم براساس آیین نامه ی جدیدروش کار شورای فنی بر نظارت فنی شورا برای این دست پروژه ها مورد تاکید قرار گرفته است.وی همچنین افزود: در نشست شورای فنی استان از تدوین برنامه ی نظارتی کمیته نظارت بر پروژه های استان برای 6ماهه پیش روخبر داد و گفت براساس این برنامه ی زمانبندی شده پروژه های شهرستانها کنترل فنی خواهند شد.در نشست شورای فنی نیک اقبالی معاون عمرانی استاندار نیز با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه های نظارتی اهتمام به اجرایی کردن آیین نامه ی جدید روش کار شورای فنی برای کیفیت بخشی به پروژه ها تلاکید کرد.وی استفاده فنی از کمیته پیمان ،نظارت ،آموزش ،کنترل کیفیت مصالح ساختمانی ،و تدوین ضوابط فنی را برای برسی بهتر و دست یابی به راه حلها مورد تاکید قرار داد.در پایان این نشست از مدیران آب منطقه ای ، راه و شهرسازی و نوسازی مدارس بعنوان دستگاههای برتر تجلیل شد.وجود نقشه و طرح مطالعاتی ،استفاده از عوامل تخصصی در اجرای پروژه ها در کنار وسعت اجرای طرح ها ازجمله دلایل انتخاب دستگاههای برتر عنوان شد