رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

قفس - نمایش محتوای موسیقی

 

 

قفس

گوشه ایوان بود قفسی رنگ به رنگ

خانه ای داشت در آن بلبل ناز قشنگ

من ندیدم گاهی او بخواند آواز

بود در چشمانش آرزوی پرواز

آخرش یک روزی باز کردم در را

تا که در باغ قشنگ او گشاید پر را

گوشه آن ایوان آسمانی شده بود

دل من همرنگ مهربانی شده بود