سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

طرح تحول سلامت انقلاب بزرگی در بهداشت ودرمان به وجود آورد - نمایش محتوای موسیقی

 

 

طرح تحول سلامت انقلاب بزرگی در بهداشت ودرمان به وجود آورد

منبع واحدخبرشبکه دنا

طرح تحول سلامت انقلاب بزرگی در بهداشت ودرمان به وجود آورد

رییس بیمارستان شهیدبهشتی گفت:طرح تحول سلامت انقلاب بزرگی در بهداشت ودرمان به وجود اورده است.

ذاکر سعیدی نژاد در نشست خبری افزود: ۱۶میلیاردتومان از محل طرح تحول سلامت به بیمارستان شهید بهشتی تعلق گرفته است.این مقام مسئول عنوان کرد:پیشنهاد بیمارستان ۴۰۰تخت خوابی جایگزین بیمارستان شهید بهشتی درسفر هیات دولت از پروژه های پیشنهادی بخش درمان است.سعیدی با بیان اینکه در بحث هتلینگ دومیلیاردو۶۰۰میلیون تومان هزینه شده است، گفت: دومیلیارد تومان از این هزینه از طرح تحول سلامت،۴۰۰ملیون از بخش درآمدهای بیمارستانی وبقیه از سایر منابع تامین شده است.رییس بیمارستان شهید بهشتی گفت:افزایش سطح ارایه خدمات وتجهیز مراکز این بیمارستان باعث کاهش ۲۵ درصدی  اعزام به خارج از استان شده است.سعیدی با اشاره با افزایش ۲۳درصدی آمار مراجعه کنندگان در سال ۹۵ نسبت به ۹۴افزود: از میان ۷۱هزار مراجعه کننده در سال۹۵به بیمارستان ۱۰هزار نفر بستری وبقیه به صورت سرپایی درمان شده اند.سعیدی نژاد بیان کرد :بیمارستان شهید بهشتی در طول شبانه روز به طور متوسط ۶۰۰درمان سرپایی دارد.