سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

تقدیر وتشکر مدیراجرایی سرشماری عمومی کشاورزی - نمایش محتوای موسیقی

 

 

تقدیر وتشکر مدیراجرایی سرشماری عمومی کشاورزی

مدیر اجرایی سرشماری عمومی کشاورزی استان کهگیلویه وبویراحمد جهت تلاش و پیگیرهای مجدانه و اثر بخش از مدیرکل و کارکنان با اهداء لوح سپاس تقدیرکرد.

شایان ذکر است درمدت اجرای طرح سرشماری عمومی کشاورزی صدا وسیما ائم از سیما ، صدا وخبر اقدامات قابل توجهی انجام داده بود.منبع خبرمرکز