سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

تدوین سند راهبردی اتاق بازرگانی یاسوج - نمایش محتوای موسیقی

 

 

تدوین سند راهبردی اتاق بازرگانی یاسوج

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی یاسوج از تهیه و تدوین سند راهبردی این اتاق در آینده نزدیک خبر داد. و گفت:در همین خصوص مقرر شد هر یک از اتاق‌های منطقه چهار کشور به صورت یک تیم مشاوره‌ای و کارشناسی بر روی این سند کار کنند و برنامه‌های پیشنهادی خود را برای تدوین این سند مطرح نمایند.تقویان خاطرنشان کرد: کمیسیون تجارت به عنوان متولی تهیه و تنظیم یک سند پیشنهادی، از جانب اتاق یاسوج اولین نشست خود را برای بررسی این موضوع برگزار کرد. این مسئول خاطرنشان کرد:در این نشست مصوب گردید قبل از تهیه سند پیشنهادی اتاق یاسوج برای منطقه چهار کشور، در ابتدا برنامه راهبردی اتاق یاسوج به صورت مستقل در چارچوب کلی سند راهبردی اتاق ایران و منطقه 4 کشور در سطح منطقه کهگیلویه و بویراحمد تهیه و تنظیم شود. رئیس کمیسیون تجارت اتاق یاسوج با اشاره به اهمیت این سند راهبردی، اظهار کرد: برای تهیه این سند نیازمند یک کار کارشناسی و علمی هستیم و امیدواریم با کمک همه اعضای هیئت نمایندگان اتاق یاسوج بتوانیم برنامه‌ای جامع و کامل تهیه و تدوین کنیم. تقویان عنوان کرد: بدون شک تهیه یک سند راهبردی کمک شایانی به اتاق یاسوج خواهد نمود و با کمک آن، در آینده با برنامه و منسجم‌تر کار خواهیم کرد.منبع:خبرمرکز