جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

60طرح کشاورزی درگچساران در دست اجراست - نمایش محتوای خبر

 

 

60طرح کشاورزی درگچساران در دست اجراست

منبع واحدخبرشبکه دنا

60طرح کشاورزی درگچساران در دست اجراست

مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: 60 طرح کشاورزی در مناطق مختلف این شهرستان در دست اجراست.

علیرضا رضانژاد افزود: ساخت 15 کانال آبیاری، اجرای سدهای خاکی، ساخت12 جاده و پل بین مزارع، ساخت ایستگاه پمپاژ، توسعه مکانیزاسیون محصولات زراعی، نظارت و کنترل آفات قرنطینه ای ، اصلاح و نوسازی باغات، تعمیر و تجهیز مدرسه کار و دانش امامزاده جعفر (ع)، تامین آب و تجهیز وسایل آبیاری، شبکه تامین آب روستاها و اصلاح و افزایش گل و گیاهان زینتی از مهمترین این طرح هاست.وی بیان کرد: در سال گذشته بیش از 45 میلیارد و 158 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی، دو درصد نفت و ماده 180 برای اجرای این تعداد پروژه اختصاص یافت.رضا نژاد ابراز کرد: از این میزان اعتبار تاکنون بیش از 26 میلیارد و 919 میلیون ریال جذب شده است.مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: پیشرفت فیزیکی این طرح های در دست اجرا 10 تا 95 درصد است.وی افزود: برای تکمیل این تعداد پروژه در دست اجرا 98به میلیارد و 723 میلیون ریال اعتبار نیاز است.