جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

11هزارتن گندم مازادبرنیاز مصرف کشاورزان خریداری شد - نمایش محتوای خبر

 

 

11هزارتن گندم مازادبرنیاز مصرف کشاورزان خریداری شد

منبع واحدخبرشبکه دنا

11هزارتن گندم مازادبرنیاز مصرف کشاورزان خریداری شد

رئیس اداره تعاون روستایی کهگیلویه گفت: تاکنون نزدیک به 11 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در این شهرستان خریداری شد.

عطا سلیمانی افزود: از این مقدار پنج هزارو 900 تن گندم دروم و بیش از چهارهزارو 900 تن گندم معمولی بوده است.وی اظهارکرد: تاکنون بیش از چهار هزارو 200 تن از میزان گندم خریداری شده به سیلوهای گچساران و یاسوج حمل شده است.سلیمانی تصریح کرد: هزینه بیش از هشت هزارو 500 تن نیز از سوی بانکهای عامل به حساب کشاورزان واریز شد.وی متوسط خرید هر کیلوگرم گندم دروم را 13 هزارو 60 ریال و گندم معمولی را 12 هزارو 700 ریال اعلام کرد.این مسئول از همکاری شرکت غله و خدمات بازرگانی نسبت به حمل گندم خریداری شده تقدیر کرد.شهرستان کهگیلویه بیش از 52 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.