جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

کمبود قرقبان برای حفاظت از منابع ملی بویراحمد - نمایش محتوای خبر

 

 

کمبود قرقبان برای حفاظت از منابع ملی بویراحمد

منبع واحدخبرشبکه دنا

کمبود قرقبان برای حفاظت از منابع ملی بویراحمد

فقط 28 قرقبان از منابع طبیعی شهرستان بویراحمد محافظت می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد، رئیس منابع طبیعی شهرستان بویراحمد با بیان اینکه هم اکنون 28 قرقبان در عرصه‌های منابع طبیعی شهرستان بویراحمد محافظت می کنندگفت: 52 قرقبان دیگر برای حفاظت از منابع طبیعی شهرستان نیاز است.جواد رحیمیان افزود: از مجموع 485 هزار هکتار منابع طبیعی در شهرستان بویراحمد 390 هزار هکتار جنگل و بقیه مرتع است.
رئیس منابع طبیعی شهرستان بویراحمد گفت:کهگیلویه وبویراحمد با دارا بودن یک میلیون و 200 هزار هکتار جنگل و مرتع از استان‌های تراز اول درکشور که عامل مهمی در جذب گردشگر و توسعه استان به شمار می رود.رحیمیان با اشاره به اینکه نگهداری و محافظت ازمنابع طبیعی نیازمند نیروی انسانی و امکانات کافی است گفت: برای حفاظت از منابع طبیعی نیازمند 80 قرقبان هستیم که در حال حاضر تنها 28 قرقبان در عرصه‌ها ی مرتعی حضور دارند و 52 نیروی حفاظتی دیگر نیازمندیم.وی نبود اعتبارکافی برای پرداخت حقوق به نیروها را مهم‌ترین عامل در کمبود نیروز انسانی عنوان کرد و افزود: هم اکنون حقوق قرقبانان شهرستان بویراحمد حدود 5 ماه پرداخت نشده است.