جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹

کارگاه بهداشت دهان و دندان با حضور معلمان دوره ابتدایی - نمایش محتوای خبر

 

 

کارگاه بهداشت دهان و دندان با حضور معلمان دوره ابتدایی

منبع واحدخبرشبکه دنا

کارگاه بهداشت دهان و دندان با حضور معلمان دوره ابتدایی

کارگاه بهداشت دهان و دندان با حضور بیش از صد نفر از معلمان دوره ابتدایی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز کهگیلویه و بویراحمد سرپرست شبکه بهداشت و درمان بهمئی گفت: یکی از فاکتورهای مهم در ارتقای سطح سلامت افراد جوامع مختلف توانمند سازی افراد در جهت حفظ سلامت فردی و اجتماعی است که تحقق این امر از طریق آگاهی و تغییر باورها میسر می شود.علی آبشنگ افزود : یکی از اصول مهم در سیستم مراقبت های اولیه بهداشتی، ارتقای سطح آگاهی مردم و فرهنگ سازی در سطح جامعه است که با تهیه بسته های آموزشی مناسب در اجرای برنامه های پیشگیری می توان به نتیجه مطلوب رسید.وی با بیان اینکه در اکثر کشورهای جهان از اهم مسائل ویژه بهداشتی، آموزش و مراقبت های مربوط به سلامت دانش آموزان است ادامه داد: توجه به افزایش سطح سلامت دانش آموزان نوعی سرمایه گذاری برای نسل های آینده محسوب می شود. سر پرست شبکه بهداشت و درمان بهمئی گفت: برنامه های آموزش سلامت می تواند کمک موثری به پیشگیری از بیماری ها و ارتقای سطح سلامت دهان ودندان جامعه باشد.
آبشنگ افزود: آموزش اصول مراقبت دهان و دندان به دانش آموزان توسط مراقبین سلامت با ارائه برنامه ها و فعالیت های مناسب و آموزنده در مدارس به همراه افزایش آگاهی والدین در مورد روش های پیشگیری از پوسیدگی دندان می تواند میزان پوسیدگی و هزینه های درمان دندان پزشکی را کاهش دهد.وی با بیان اینکه یکی از اهداف برنامه سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی کشور آموزش صحیح بهداشت دهان و دندان است ادامه داد: معلمین و مراقبین سلامت با بکارگیری روش های نوین یادگیری کودکان می توانند عادات مطلوب بهداشتی را به صورت پایدار در آینده سازان کشورمان ایجاد کنند.