جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

پرداخت 21میلیارد ریال وام خودکفایی به مددجویان گچسارانی - نمایش محتوای خبر

 

 

پرداخت 21میلیارد ریال وام خودکفایی به مددجویان گچسارانی

منبع واحدخبرشبکه دنا

پرداخت 21میلیارد ریال وام خودکفایی به مددجویان گچسارانی

رئیس کمیته امداد گچساران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 21 میلیارد ریال وام خودکفایی به مددجویان گچسارانی پرداخت شده است.

قباد قربانی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 21 میلیارد و 200 میلیون ریال وام خودکفایی به مددجویان گچسارانی پرداخت شده است.رئیس کمیته امداد شهرستان گچساران ادامه داد: وام‌های خود اشتغالی کمیته امداد در قالب طرح‌های دامپروری، صنایع دستی، کشاورزی، خیاطی و خرید و تجهیز وسایل مورد نیاز کار مددجویان این نهاد بوده است.قربانی افزود: از آغاز طرح خودکفایی مددجویان کمیته امداد شهرستان گچساران و از ابتدای امسال تاکنون تعداد 185 فقره وام به مددجویان تحت پوشش پرداخت شده است.وی وام‌های پرداختی به مددجویان را 25 مورد دامپروری، یک وام کشاورزی، خیاطی، صنایع دستی و 130 وام برای خرید و تجهیز وسایل کار مانند خرید تراکتور و تجهیز مغازه عنوان کرد.
قربانی بیان کرد: در طرح‌های تبدیلی و تکمیلی دو میلیارد و 190 میلیون ریال به 9 نفر پرداخت شده است.رئیس کمیته امداد شهرستان گچساران به خدمات دیگر این نهاد اشاره کرد و گفت: همچنین در زمینه خودکفایی و خود اشتغالی به مددجویان کمیته امداد 17 میلیارد و 120 میلیون ریال وام به 101 نفر پرداخت شد.وی ادامه داد: کمیته امداد این شهرستان در زمینه توان‌افزایی به 37 نفر یک میلیارد و 810 میلیون ریال، همچنین در زمینه کارانگیزی و مشاغل خانگی به 11 مددجو 440 میلیون ریال وام پرداخت کرده است.قربانی با بیان اینکه 122 نفر آموزش مهارت‌های اشتغالزایی را دیدند، بیان کرد: کمیته امداد شهرستان گچساران برای اجرای طرح‌های خوداشتغالی و خودکفایی اقدام به آموزش‌های کوتاه مدت و بلند مدت مددجویان تحت پوشش کرده است.وی تصریح کرد: کمیته امداد گچساران در راستای پایداری طرح‌های خوداشتغالی و خودکفایی بر طرح‌های اجرای توسط مددجویان نظارت کامل دارد.