سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

مانور بهداشتی سراسر استان در گچساران - نمایش محتوای خبر

 

 

مانور بهداشتی سراسر استان در گچساران

منبع واحدخبرشبکه دنا

مانور بهداشتی سراسر استان در گچساران

به مناسبت هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی متنور بهداشتی مراکز بهداشتی 8 شهرستان استان در گچساران برگزار شد.
غفاری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: این مانور با هدف سنجش میزان آمادگی تیمهای بهداشتی استان پس از وقوع حوادث و بالایا و بحران برگزار شد.در این با فرض زلزله در چندین منطقه روستایی برگزار شد و سرعت عمل مراکز بهداشتی شهرستانها در استقرار و خدمات رسانی و نوع امکانات و تجهیزات مورد نیاز مورد ارزیابی قرار گرفت.غفاری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گفت:در این مانور 150 نفر در قالب 9 تیم عملیاتی از سراسر استان شرکت داشتند.وی افزود:در این مانورها نیروها در سرعت عمل در استقرار ، تجهیزات مورد نیاز ، فنی و زیستی ارزیابی شدندرحیمی فرماندار گچساران هم با اشاره به موقعیت استان و بلاخیز بودن ان اشاره کرد و افزود: این مانور ها موجب افزایش امادگی و شناسایی نقاط ضعف نیروهای خدمات رسان در حوادث میشود.