سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

ظرفیتهای اجتماعی مهمترین شاخص برای تحقق اقتصادمقاومتی - نمایش محتوای خبر

 

 

ظرفیتهای اجتماعی مهمترین شاخص برای تحقق اقتصادمقاومتی

منبع واحدخبرشبکه دنا

ظرفیتهای اجتماعی مهمترین شاخص برای تحقق اقتصادمقاومتی

استاندار کهگیلویه وبویراحمد با تاکید بر آمادگی کامل مجموعه دولت و بخش خصوصی این استان برای عملیاتی کردن شعار محوری امسال از سوی مقام معظم رهبری، گفت:مهمترین نیاز و شاخص در اجرای موفقیت آمیز اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیت اجتماعی جامعه در این زمینه است.

سید موسی خادمی در دیدار نوروزی جمعی از معتمدین محلی، اعضای شواری اداری، روحانیون و نخبگان شهرستان دنا، افزود:توان دولت به تنهایی در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی ناچیز است و بدون ورود و همراهی بخش خصوصی تحقق اقتصادمقاومتی به معنای واقعی نیز ممکن نیست.وی تصریح کرد: البته بخشی از وظایفی که بر عهده دولت همچون ایجاد زیرساخت ها و شرایط مناسب برای انجام سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا توزیع عادلانه منابع و اعتبارات نیز باید به نحو مطلوب انجام شود.خادمی دستگاه های اجرایی و اقتصادی استان را نیز موظف به تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی در راستای اقتصاد مقاومتی کرد.وی با بیان اینکه زمانی برای محصور شدن و معطل ماندن در ارائه نظریه و تئوری پردازی ها در این راستا وجود ندارد، افزود: هر دستگاه و متولی اقتصادی باید متناسب با شاخص های نظری مطرح شده در این زمینه اقدام به تهیه و اجرای برنامه های عملیاتی کند.