جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

شرکت 39 هزار دانش آموز در جشنواره جابربن حیان - نمایش محتوای خبر

 

 

شرکت 39 هزار دانش آموز در جشنواره جابربن حیان

منبع واحدخبرشبکه دنا

شرکت 39 هزار دانش آموز در جشنواره جابربن حیان

39 هزار دانش آموز ابتدایی در جشنواره جابربن حیان کهگیلویه و بویراحمد شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد،معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش استان گفت:این تعداد شامل 54 درصد دانش آموزان در 930 آموزشگاه است که با حضور هزار و 715 معلم راهنما در مدارس ابتدایی اجرا شد.علی شیر زهرایی در همایش کیفی بخشی برنامه های آموزش ابتدایی افزود:در این طرح دانش آموزان در موضوع علوم پایه،ادبیات، فناوری وطرح وابداعات خود را ارائه کردند.وی با اشاره به اینکه اکنون دبیرخانه این جشنواره در شهرستانها ومناطق آماده دریافت طرح های دانش آموزی است، گفت: طرح های علمی در مدارس اجرا می شود.معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد افزود: تحول در حوزه آموزش ابتدایی محور فعالیتها است وبرای تحقق این مهم باید پژوهش، محور فعالیتهای آموزشی قرار گیرد.علی شیر زهرایی گفت: فرآیند ارزیابی برای بررسی نتایج فعالیتها در این بستر یک ضرورت است.